Wizyty u kosmetologa - Excellence Place
21824
page-template-default,page,page-id-21824,page-child,parent-pageid-17981,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Wizyty u kosmetologa

Regulamin ochrony danych osobowych

 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów w celach marketingowych przez NZOZ Excellence Place.
 
Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 
TREŚĆ AKTU PRAWNEGO
 
Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie naszym Pacjentom informacji na temat zasad i warunków przetwarzania danych osobowych ich dotyczących w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.
 
Informacja ta zostaje Państwu przekazana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO”.
 
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie NZOZ Excellence Place, 94-303 Łódź, ul.Konstantynowska 30/32A. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób
– listownie na adres: NZOZ Excellence Place, 94-303 Łódź, ul.Konstantynowska 30/32A
– telefonicznie: 605885343
– mail: rodo@excellenceplace.pl
 
2. Inspektor ochrony danych
Inspektorem danych osobowych w NZOZ Excellence Place jest Lidia Zwierzak. Można skontaktować się z nim pisząc na adres: Excellence Place, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 30/32a lub telefonując pod nr 605 885 343.
 
3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać smsy* i/lub maile*, dzwonić z informacjami o naszych promocjach* oraz organizowanych konkursach*.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu umawiania i potwierdzania wizyt.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.
 
4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych
Nie będziemy dokonywać profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
 
5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych innym podmiotom.
 
7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do wycofania zgody,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej)
 
8.Prawo wycofania zgody
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane w pkt 1 powyżej.
 
9. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Kontakt 605 885 343 kontakt@excellenceplace.pl