Monika Królikowska-Antczak

MONIKA KRÓLIKOWSKA-ANTCZAK

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbyła specjalizację z Dermatologii i Wenerologii w Klinice Dermatologii Collegium Medicum UJ w Krakowie. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Zakładzie Psychodermatologii Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii.

Medycyną estetyczną zajmuje się od 2006r. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Uczestniczy w licznych konferencjach medycznych i zjazdach medycyny estetycznej w Polsce i za granicą. Prowadzi także szkolenia z zakresu medycyny estetycznej.