Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu www.excellenceplace.pl, firma EXCELLENCE PLACE, 94-303 Łódź, ul.Konstantynowska 30/32A.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Źródło: wszystkoociasteczkach.pl

Wizyta u lekarza

Szanowni Pacjenci

W związku z wejściem w życie dniu 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EP CLINIC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-303) ul. Konstantynowska 30/32A, tel. 605 885 343.
 2. Większość danych podają Państwo samodzielnie. Jeżeli korzystacie Państwo ze świadczeń finansowanych przez NFZ, weryfikujemy status ubezpieczenia korzystając z narzędzi udostępnionych przez publicznego płatnika (system e-WUŚ).
 3. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu Państwa leczenia.
 4. Celem przetwarzania Państwa danych jest:
 • ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (na podstawie art. 9 ust 2 lit. h oraz art 6 ust 1 lit. c RODO w związku z art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit. h RODO w związku z art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
 • realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej (art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
 • kontakt (na podany nr telefonu lub adres e-mail) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami);
 • dochodzenie roszczeń oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust 1 lit c RODO oraz art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości).
 1. Państwa dane będą przekazywane:
 • innym podmiotom leczniczym współpracującym z nami w celu zapewnienia ciągłości leczenia;
 • osobom upoważnionym przez Państwa do dostępu do informacji/dokumentacji;
 • podmiotom i instytucjom uprawnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa, w tym na mocy art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (obsługa informatyczna, księgowość, poczta);
 • na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Programu Sczepień przeciw COVID-19 Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom uczestniczącym w jego realizacji zgodnie z aktualnymi wytycznymi instytucji odpowiedzianych za organizację Narodowego Programu Szczepień na terytorium Polski.
 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W niektórych przypadkach okres ten jest wydłużony lub skrócony – wszystkie wyjątki od tej ogólnej zasady znajdziecie Państwo w art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 4. Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
 5. Korzystanie z usług naszej przychodni jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową zapisania do przychodni, rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.
 6. Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.
 7. Brak podania numeru telefonu lub adresu e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu z naszej strony w celu odwołania wizyty lub poinformowania o alarmowym wyniku badania tym trybem.
 8. Mają Państwo prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia.
 9. Na mocy przepisów RODO każda osoba, której dane dotyczą ma również prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych. Niemniej powołując się na zapisy art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakładające na nas obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej informujemy, że w naszej placówce wprowadzono ograniczenia w realizacji powyższych praw.
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 11. Nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.