Programy unijne

Zapraszamy do udziału w projekcie „NA ZDROWIE”, finansowanego ze środków UE, który wspiera pacjentów z nadwagą i otyłością.

DLA KOGO?

Program jest skierowany do pacjentów z nadwagą lub otyłością, w wieku aktywności zawodowej (30-65 lat), z terenu miasta Łodzi oraz powiatu pabianickiego i zgierskiego. Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz osób najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymanych świadczeń, aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową.

CELE PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wzrost szans na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego, zmagających się z nadwagą lub otyłością.

Efektem działań Programu będzie zmniejszenie masy ciała o min. 5% wyjściowej masy ciała, obniżenie BMI lub obwodu talii uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie i uczestniczących w jego działaniach.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO PROJEKTU

 1. Miejsce zamieszkania: miasto Łódź + powiat: pabianicki, zgierski.
 2. Wiek: 30 – 65 lat.
 3. BMI: ≥ 25 kg/m² – ≤ 39,9 kg/m² lub obwód talii: kobiety >80 cm, mężczyźni>94 cm.
 4. Pozytywna opinia lekarza pierwszego kontaktu dotycząca udziału osoby w Programie.
 5. Wyniki badań wykonanych przez pacjenta na potrzeby wstępnej kwalifikacji do Programu (wykonane nie później, niż miesiąc przed wizytą).

Badania: morfologia pełna, lipidogram, glukoza i insulina na czczo, HbA1c, glikemia przygodna, AST, ALT, kwas moczowy, ciśnienie tętnicze.

Badania można wykonać w PORADNI ESKULAP.

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU

 • Pacjent, zgłasza się do PORADNI ESKULAP, po spełnieniu wstępnej kwalifikacji zostaje skierowany do lekarza POZ, który zleca potrzebne badania i wydaje skierowanie do udziału w Projekcie. Następnie pacjent zostaje kierowany na wizytę do dietetyka.
 • Pacjent, który spełnia kryteria kwalifikacji zostaje skierowany do Projektu przez lekarza pierwszego kontaktu, po czym umawia się na wizytę u dietetyka.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Uczestnik Projektu otrzymuje:

 • 12 indywidualnych konsultacji dietetycznych oraz półroczny plan żywieniowy
 • 2 konsultacje z psychologiem
 • 3 grupowe zajęcia z psychologiem
 • refundacje zajęć aktywności fizycznej
 • końcowe badania laboratoryjne oraz wizytę lekarską

W uzasadnionych przypadkach Pacjent może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu na konsultacje oraz kosztów opiekuńczych.

Czas trwania projektu: 01.07.2020-31.07.2022r.

Szczegółowe informacje: PORADNIA NZOZ ESKULAP przy ul. Kusocińskiego 61 w Łodzi, tel. 42 251 10 90, www.eskulapretkinia.pl